Απαραίτητη διευκρίνηση απο το "Ορθόδοξο Παρατηρητήριο"

Αγαπητοί μας φίλοι .
Επειδή ο κατάλογος με όσους έχουν υπογράψει μεχρι στιγμής έχει συν Θεώ πληθύνει, αναγκαστήκαμε να κατασκευάσουμε ένα ιστολόγιο -παράρτημα ,στο οποίο θα δημοσιεύεται ο καταλόγος με τα ονόματα όσων έχουν υπογράψει μέχρι στιγμής.
Πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι ο κατάλογος που βλέπετε δεν ανανεώνεται αυτόματα όπως συμβαίνει με τον κεντρικό κατάλογο στον οποίον καταχωρούνται οι υπογραφές είτε όταν υποβάλλονται απ΄ευθείας απο το διαδίκτυο ,είτε όταν αποστέλλονται ταχυδρομικά με το διανεμηθέν
έντυπο χειρόγραφης υποβολής.
Όταν δεν βλέπετε δημοσιευμένο το όνομά σας στον κατάλογο μην ανησυχείτε
Είτε υπογράψατε μέσω του διδικτύου είτε μέσω ταχυδρομικής αποστολής ή ιδιόχειρης παράδοσης του εντύπου,η υπογραφήσας έχει καταχωρηθεί στο κεντρικό αρχείο συλλογής υπογραφών.
Για λόγους ασφαλείας η πρόσβαση σε αυτό το αρχείο δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε και για αυτό σε τακτά χρονικά διαστήματα ανανεώνουμε τον δημοσιευμένο κατάλογο απο εκεί.
Αν λοιπόν πατρατηρήσετε μια καθυστέρηση στην δημοσίευση του ονόματός σας αυτό δεν οφείλεται σε κάποια αστοχία του συστήματος συλλογής αλλά διότι η μεταφορά και η επεξεργασία λαθών απο τον κεντρικό κατάλογο απαιτεί αρκετή δουλειά ώστε να είναι δημοσιεύσιμη.
Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι στο παρόν παράρτημα τα ονόματα θα δημοσιεύονται σε πολλές αναρτήσεις διότι η google που μας παρέχει και αυτό το ιστολόγιο βάζει περιορισμούς ως προς την χωρητικότητα της καθε αναρτησης.Συνεπώς δεν είναι δυνατόν π.χ να χωρέσουν 9.000 ονόματα σε μία ανάρτηση.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση

"Ορθόδοξο Παρατηρητήριο"